Czy Szkoła udziela gwarancji, że zdam FCE?

Tak. Jeśli Uczeń po ukończeniu kursu nie zda egzaminu FCE, Szkoła gwarantuje darmową naukę do momentu uzyskania pozytywnego wyniku.

Jeśli Uczeń chce skorzystać z gwarancji musi spełnić dwa warunki:

  • uzyskać średnią z testów co najmniej 95%
  • mieć frekwencję co najmniej 92%

Category: Najczęściej zadawane pytania

← Czy Szkoła udziela gwarancji, że zdam FCE?

Leave a Reply