Dlaczego przyimek na końcu?« Wróć do listy pytań

Proszę wyjaśnić, dlaczego w tych zdaniach przyimek jest na końcu oraz gdzie w książkach gramatyki można poszukać o tym zagadnieniu? Byłbym też wdziśczny o przetłumaczenie tych zdań. 1.It is difficult task to find somewhere that everyone will be happy with. 2.Usually you have to attend parties or meetings even if you are not willing to.
Wysłane przez
Zadane przez 10 sierpnia, 2021 2:41 pm
1

    Odpowiadając najprościej, przyimki w podanych zdaniach są na końcu, ponieważ jest to powszechna praktyka w języku angielskim, żeby ja rozdzielać od słów, które ich wymagają i je regulują, i stawiać na końcu zdania lub zdania składowego.
    Kwestia ta jest dość kontrowersyjna. Mimo że spór o to, czy można to robić i czy jest to poprawne trwa już od kilkuset lat i wydawałoby się, że wszyscy już zaakceptowali ten sposób wyrażania, nadal są osoby, które uznają to za błąd i przed tym przestrzegają. Niemniej jednak, wydaje się, że jest to praktyka na tyle już powszechna – zwłaszcza w potocznym stylu – że na dobre zadomowiła się w języku angielskim i nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby od niej stronić.
    Warto nadmienić, że oczywiście nie ma obowiązku mówienia w ten sposób i można ”przyklejać” przyimek do słowa, które go reguluje – zwłaszcza w formalnym stylu.
    Natomiast, jeśli autor pytania nie pyta o to użycie w sensie ogólnym, lecz konkretnie o te dwa zdania, to w pierwszym zdaniu bez przyimka „with” zdanie nie będzie miało sensu, bo będzie oznaczało „To trudne zadanie znaleźć kogoś (zakładam, że miało być „someone”) kim wszyscy będą szczęśliwi”. Ewidentnie przed „kim” brakuje „z”, czyli właśnie „with”. Zdanie to oczywiście można napisać inaczej, nie rozdzielając przyimka z zaimkiem: It’s a difficult task to find someone with whom everyone will be happy”.
    W drugim zdaniu sytuacja jest nieco inna, bo przyimek jest na końcu – w pewnym sensie – urwanego czy też skróconego zdania. Wyrażenie w nim użyte, „to be willing to do something”, jak widać, wymaga użycia „to”. W pierwszej części zdania określone są czynności, o których mowa, zatem w jego drugiej części ich powtarzanie jest zbędne, ale zachowanie „to” ma miejsce, bo odnosi się ono do tych właśnie czynności. Można to zdanie sparafrazować w taki oto sposób, „Usually you have to attend parties or meetings even if you are not willing to attend them.”, ale powtarzanie czasownika „attend” jest zbędne, bo wynika z kontekstu, więc zostaje sam przyimek. Podobnie byłoby na przykład z czasownikiem „chcieć”. „Usually you have to attend parties or meetings even if you don’t want to.”

Wysłane przez English Please
Odpowiedziane 20 kwietnia, 2022 10:05 pm