Test poziomujący

Test zawiera 100 pytań. W większości pytań poprawna odpowiedź jest tylko jedna – w kilku dwie lub więcej. Jego ukończenie nie powinno zająć dłużej niż 20-30 minut.
Pytania 1-35 to gramatyka, natomiast 36-100 – słuchanie ze zrozumieniem. Usłyszysz słowo po angielsku, które należy wpisać w odpowiednie pole. Uwaga: Jeśli wiesz, co dane słowo oznacza po polsku, ale nie wiesz, jak się je pisze, nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby sprawdzić je w słowniku polsko-angielskim, np. na stronie www.diki.pl, ponieważ jest to ćwiczenie ze słuchu – nie dyktando. Ma to na celu upewnienie się, że dane słowo będzie poprawnie wpisane do formularza (literówki powodują, że odpowiedź jest niepoprawna i wyniki mogą nie być miarodajne).

Please enter your email:

1.

What is your name?
 

 
 
 
 

2.

What is this?

5534

 
 
 
 

3.

Tom is … London.

 
 
 
 

4.

… is your favourite film?

 
 
 
 

5.

Are Mark and Joanne … home?

 
 
 
 

6.

Is this an eye?

download

 
 
 
 

7.

How old … you?

 
 
 
 

8.

He … learning English.

 
 
 
 

9.

How many fingers are there in this picture?

download

 
 
 
 

10.

What is she doing?

download (1)

 
 
 
 

11.

Mark and Joanne are … football now.

 
 
 
 

12.

Przetłumacz to słowo na język angielski (użyj małych liter, bez spacji): sufit.

13.

What colour is the sun?

 
 
 
 

14.

How long have Mark and Anna lived in Poland?

 
 
 
 

15.

Which door is open?

maxresdefault

 
 
 
 

16.

Joanne is … than Lisa.

 
 
 
 

17.

What did she take from the table?

 
 
 
 

18.

Where were we yesterday?

 
 
 
 

19.

I've got a car. … car is blue.

 
 
 
 

20.

… smoke. It's bad for you.

 
 
 
 

21.

… a lot of people in my house yesterday.

 
 
 
 

22.

We don't have … water.

 
 
 
 

23.

She has … her coat.

 
 
 
 

24.

My car … .

 
 
 
 

25.

Do you … come to us tomorrow?

 
 
 
 

26.

The car is … .

download (3)

 
 
 
 

27.

I was … home when my wife … me.

 
 
 
 

28.

Excuse me, how can I … to the nearest bank?

 
 
 
 

29.

… is the opposite of "buy".

 
 
 
 

30.

Bob … goes out in the evening. He's very sociable.

 
 
 
 

31.

If Mary sends me a card, I … be very happy.

 
 
 
 

32.

If you don't study today, you … pass the exam tomorrow.

 
 
 
 

33.

Wyrażanie "zarówno…, jak i…" (np. Lubię zarówno kawę jak i herbatę) to:

 
 
 
 

34.

Adidad isn't … expensive … Nike.

 
 
 
 

35.

Students should always … to the teacher.

 
 
 
 

36.

Wpisz w pole usłyszane słowo:

 

37.

Wpisz w pole usłyszane słowo:

 

46. Wpisz w pole usłyszane słowo lub jego polskie tłumaczenie:

47. Wpisz w pole słyszane słowo lub jego polskie tłumaczenie:


Question 1 of 100

 

Komentowanie jest wyłączone.