O mnie

Witaj!
Hello!
¡Hola! 

Nazywam się Radosław Obuchowski i jestem lektorem języka angielskiego i hiszpańskiego. Prowadzę szkołę językową “English Please“, która jest zwieńczeniem ogromnej pasji i wieloletniego doświadczenia nie tylko w nauczaniu języków obcych, ale również w ich samodzielnym uczeniu się. Projekt ten z biegiem czasu przerodził się w marzenie, które ostatecznie znalazło swój finał. Teraz gdy już istniejemy fizycznie na elbląskiej mapie szkół językowych, chcemy przekazywać praktyczne umiejętności w tym zakresie wszystkim chętnym, niezależnie od wieku i dotychczasowego doświadczenia w nauce języków, w sposób jak najbardziej przystępny, motywujący i efektywny. “English Please” nie jest kolejną filią ogólnopolskiej sieci – jesteśmy lokalną firmą i w tę działalność wkładamy całe serce.

Decyzja o nauce języka obcego, a następnie sama nauka, to nie lada wyzwanie. Dołożymy wszelkich starań, aby podczas tego wymagającego procesu czuli się Państwo tak komfortowo jak to tylko możliwe. Nie chcemy być znani tylko z tego, że oferujemy wysokiej jakości usługi, ale pragniemy również, aby podczas tego wymagającego procesu na każdym kroku czuli Państwo wsparcie i radosną serdeczną atmosferę.

 

My name is Radosław Obuchowski, and I am a teacher of English and Spanish. I run the language school “English Please,” which is the culmination of a tremendous passion and many years of experience, not only in teaching foreign languages but also in self-learning them. Over time, this project has transformed into a dream that has finally found its realization. Now that we exist physically on the language school map in Elbląg, we want to impart practical language skills to everyone interested, regardless of age and previous language learning experience, in the most accessible, motivating, and effective way possible. “English Please” is not another branch of a nationwide network – we are a local company, and we put our whole heart into this endeavor.

The decision to learn a foreign language and the learning process itself are no small challenges. We will make every effort to ensure that you feel as comfortable as possible during this demanding process. We don’t want to be known just for offering high-quality services; we also want you to feel support and a joyful, warm atmosphere at every step of this demanding process.

 

Me llamo Radosław Obuchowski, y soy profesor de inglés y español. Dirijo la escuela de idiomas “English Please,” que es la culminación de una tremenda pasión y muchos años de experiencia, no solo enseñando idiomas extranjeros, sino también aprendiéndolos de forma autodidacta. Con el tiempo, este proyecto se ha transformado en un sueño que finalmente ha encontrado su realización. Ahora que existimos físicamente en el mapa de escuelas de idiomas en Elbląg, queremos impartir habilidades prácticas en idiomas a todos los interesados, independientemente de su edad y experiencia previa en el aprendizaje de idiomas, de la manera más accesible, motivadora y efectiva posible. “English Please” no es otra sucursal de una red nacional; somos una empresa local y ponemos todo nuestro corazón en este emprendimiento.

La decisión de aprender un idioma extranjero y el proceso de aprendizaje en sí son desafíos importantes. Pondremos todo nuestro empeño en asegurar que se sientan lo más cómodos posible durante este exigente proceso. No queremos ser conocidos solo por ofrecer servicios de alta calidad, sino que también deseamos que sientan apoyo y una atmósfera cálida y alegre en cada paso de este exigente proceso.

 

Komentowanie jest wyłączone.