Czy są jeszcze jakieś inne zalety tej metody?

Za jedną z najważniejszych uważa się bardzo wysoką efektywność w pokonaniu nieśmiałości podczas mówienia, czyli problemu, który dotyka ogromną większość uczących się języków obcych. W metodzie bezpośredniej ponad 90% czasu spędza się na pracy ustnej. Już od pierwszej lekcji uczeń jest zmuszony do mówienia, dzięki czemu szybko pokonuje lęk.


Category: Metoda

← Czy są jeszcze jakieś inne zalety tej metody?

Leave a Reply