Czy ta metoda uczy myśleć po angielsku?

Podczas zajęć lektor nie zwraca się do uczniów w sztuczny sposób spowalniając tempo mówienia, ale mówi dokładnie tak samo, jak robiłby to prezenter telewizyjny lub sprzedawca w sklepie. Dzięki temu uczeń nie tylko musi się koncentrować na tym, co mówi lektor, ale również nie ma czasu na tłumaczenie tego, co usłyszał, bo zaraz po usłyszeniu pytania musi na nie odpowiedzieć. Aby nauczyć się biegle języka angielskiego, należy wypracować rozumienie mowy z prędkością około 180 słów na minutę.


Category: Metoda

← Czy ta metoda uczy myśleć po angielsku?

Leave a Reply