Jak traktowane są nieobecności?

Każdy z Kursantów na początku kursu deklaruje określoną liczbę zajęć, które chciałby mieć w danym miesiącu (np. 2 razy w tygodniu, czyli 8 lekcji/m-c) i w ramach tej deklaracji nieobecności są płatne, przy czym jest oczywiście możliwość ich odrobienia w dowolnie uzgodnionym przez obie strony terminie (za wyjątkiem zajęć odwołanych “na ostatnią chwilę”, tj. tego samego dnia).


Category: Najczęściej zadawane pytania

← Jak traktowane są nieobecności?

Leave a Reply