Jak traktowane są nieobecności?

Zasadniczo nie niosą ze sobą żadnych konsekwencji. Ale należy pamiętać, że Szkoła daje gwarancję, iż Uczeń zda egzamin FCE po ukończeniu kursu. Obwarowane jest to jednak dwoma warunkami: obecności na poziomie co najmniej 92% oraz średnia wyników z testów 95%.


Category: Najczęściej zadawane pytania

← Jak traktowane są nieobecności?

Leave a Reply