Jak tworzyć pytania typu „Z kim…?”, „Czym…?”, „Dokąd…?” itp.

Nauka tworzenia pytań zazwyczaj nie nastręcza uczniom wielu problemów i przy odpowiedniej ilości treningu i powtórzeń są je w stanie przyzwoicie opanować. Sytuacja ma się trochę inaczej w przypadku, gdy w pytaniu używamy tzw. słowa pytającego (ang. question word lub interrogative words; czasami nazywa się je też wh-words, ponieważ wiele z nich zaczyna się od liter "wh") w połączeniu z przyimkiem (ang. preposition). Trudność bierze się stąd, iż w języku polskim nie rozdzielamy tych słów; mówimy:

 • Na kogo czekasz?
 • Z kim przyszedłeś?
 • Z kim siedziałeś?
 • Nad czym pracujesz?
 • Na co się patrzysz?
 • Skąd jesteś?
 • Czym piszesz?

Jak widzimy, przyimek i słowo pytające nie są rozdzielone. Czasami – ze względu na to, że w języku polskim występują przypadki, rolę których w języku angielskim przejmują właśnie przyimki – występuje tylko słowo pytające, tak jak w dwóch ostatnich przykładach). W języku angielskim słowa te się rozdziela: na początku stawia się question word, a dopiero dalej – często, ale nie zawsze, na samym końcu zdania – przyimek. A zatem:

 • Who are you waiting for?
 • Who did you come with?
 • Who did you sit withlub Who were you sitting with?
 • What are you working on?
 • What are you looking at?
 • Where are you from?
 • What do you write withlub What are you writing with?

Na zakończenie krótkie ćwiczenie. Przetłumacz podane pytania na angielski (odpowiedzi można wpisać w komentarzu):

 • O czym było spotkanie?
 • Do której szkoły chodzisz?
 • Na której ręce nosisz zegarek?
 • W której restauracji jadasz obiady?
 • Na którego kandydata zagłosujesz?
 • Do czyjego domu poszli?
 • O czyich problemach rozmawiają?

Leave a Reply