Jak tworzyć pytania typu “Z kim…?”, “Czym…?”, “Dokąd…?” itp.

Nauka tworzenia pytań zazwyczaj nie nastręcza uczniom wielu problemów i przy odpowiedniej ilości treningu i powtórzeń są je w stanie przyzwoicie opanować. Sytuacja ma się trochę inaczej w przypadku, gdy w pytaniu używamy tzw. słowa pytającego (ang. question word lub interrogative words; czasami nazywa się je też wh-words, ponieważ wiele z nich zaczyna się od liter "wh") w połączeniu z przyimkiem (ang. preposition). Trudność bierze się stąd, iż w języku polskim nie rozdzielamy tych słów; mówimy:

 • Na kogo czekasz?
 • Z kim przyszedłeś?
 • Z kim siedziałeś?
 • Nad czym pracujesz?
 • Na co się patrzysz?
 • Skąd jesteś?
 • Czym piszesz?

Jak widzimy, przyimek i słowo pytające nie są rozdzielone. Czasami – ze względu na to, że w języku polskim występują przypadki, rolę których w języku angielskim przejmują właśnie przyimki – występuje tylko słowo pytające, tak jak w dwóch ostatnich przykładach). W języku angielskim słowa te się rozdziela: na początku stawia się question word, a dopiero dalej – często, ale nie zawsze, na samym końcu zdania – przyimek. A zatem:

 • Who are you waiting for?
 • Who did you come with?
 • Who did you sit withlub Who were you sitting with?
 • What are you working on?
 • What are you looking at?
 • Where are you from?
 • What do you write withlub What are you writing with?

Na zakończenie krótkie ćwiczenie. Przetłumacz podane pytania na angielski (odpowiedzi można wpisać w komentarzu):

 • O czym było spotkanie?
 • Do której szkoły chodzisz?
 • Na której ręce nosisz zegarek?
 • W której restauracji jadasz obiady?
 • Na którego kandydata zagłosujesz?
 • Do czyjego domu poszli?
 • O czyich problemach rozmawiają?

1 Komentarz:

 1. What was the meeting about? Which school do you go to? On which hand do you wear the watch? Which restaurant do you dine at? Which candidate will you vote for? Whose house did they go to? Whose problems are they talking about?

Leave a Reply